Kontaktid

Korraldus

Siiri Sillajõe

Siiri Sillajõe

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator

+372 631 6505 siiri.sillajoe@riigikogu.ee

Margit Muul

Margit Muul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaatori abi

+372 631 6502 margit.muul@riigikogu.ee

Kommunikatsioon

Epp-Mare Kukemelk

Epp-Mare Kukemelk

Eesti EL Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme kommunikatsioonikoordinaator

+372 631 6356 epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee

Sisuprogramm

Külli Kapper

Külli Kapper

COSAC-i esimeeste istungi ja COSAC-i täiskogu istungi sisujuht / Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6479 kylli.kapper@riigikogu.ee

Birgit Keerd-Leppik

Birgit Keerd-Leppik

Välis- ja julgeolekupoliitika konverentsi (CFSP/CSDP) sisujuht / Väliskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6461 birgit.keerd-leppik@riigikogu.ee

Kaido Rosin

Kaido Rosin

Majanduskomisjonide esimeeste konverentsi sisujuht / Majanduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6433 kaido.rosin@riigikogu.ee

Carina Rikart

Carina Rikart

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosoleku sisujuht / Õiguskomisjoni nõunik

+372 631 6455 carina.rikart@riigikogu.ee

Andres Ando

Andres Ando

Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) sisujuht / Rahanduskomisjoni nõunik

+372 631 6423 andres.ando@riigikogu.ee

Teele Taklaja

Teele Taklaja

Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik

+372 631 6499 teele.taklaja@riigikogu.ee

Gea Rennel

Gea Rennel

EL-i parlamentide peasekretäride istungi ja EL-i parlamentide esimeeste konverentsi sisujuht / Välissuhete osakonna juhataja

+372 631 6390 gea.rennel@riigikogu.ee

Euroopa Parlament

Kristi Sõber

Kristi Sõber

Riigikogu esindaja Euroopa Parlamendi juures

+372 5322 9283 +324 9886 7320 kristi.sober@riigikogu.ee