Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarne mõõde

2017. aastal oli Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Eesistuja peamine ülesanne on Euroopa Liidu seadusloome suunamine ja institutsiooni enda poliitika kujundamine nõukogu otsustustasandite kaudu.

Riigikogu esimees Eiki Nestror allkirjastas trio-partneritega eesistumise sisulise järjepidevuse deklaratsiooni

Riigikogu esimees Eiki Nestor allkirjastas kolme järjestikuse eesistujariigi ehk trio-partneritega koostöödeklaratsiooni. Iga Euroopa Liidu liikmesriik on kindlaksmääratud järjekorra alusel kuue kuu jooksul Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Eestist sai Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 1. juulil 2017. Eesti võttis eesistuja rolli üle Maltalt ja andis edasi Bulgaariale. Bulgaaria on eesistujamaa 2018. aasta esimesel ja Austria teisel poolaastal. Eesti, Bulgaaria ja Austria moodustavad praeguse eesistujariikide trio.

Aprillis 2017 kirjutasid Eesti, Bulgaaria ja Austria parlamendi esimehed alla kokkuleppele, mille kohaselt teevad nad oma kolmiku ELi nõukogu eesistumise ajal tihedamat koostööd.

Riigikogu osales eesistumise protsessis ennekõike parlamentaarsete ürituste korraldamisega. Üritustesse olid kaasatud nii liikmesriikide parlamendid kui ka Euroopa Parlament ning nende eesmärgiks oli innustada osalejaid töötama parlamentide tugevama kaasatuse nimel ELis ja toetada valitsuse läbirääkimistulemuste saavutamist nõukogus.

Kalendriaasta teisel poolaastal ELi nõukogu eesistujamaaks oleva riigi parlament on ELi parlamentide esimeeste konverentsi eesistuja ning korraldab järgmise kalendriaasta esimesel poolaastal parlamentide peasekretäride kohtumise ja parlamentide esimeste konverentsi. Seega korraldab Riigikogu need kaks üritust 2018. aasta esimesel poolaastal.

Parlamentaarse mõõtme konverentsid on avalikud ja neid saab jälgida veebis otseülekandena. Kõik üritustega seotud fotod, ülekanded ja videokokkuvõtted on kättesaadavad meie veebilehel.

Eesistumise sisulise järjepidevuse deklaratsioon

Koostöödeklaratsioon

Koostöödeklaratsioon

Parlamentaarsed konverentsid

9.–10. juuli 2017 Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istung (COSAC). Loe lähemalt siit.
7.–9. september 2017 Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents (CFSP/CSDP). Loe lähemalt siit.
21.–22. september 2017 Parlamentidevaheline majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal. Loe lähemalt siit.
30.–31. oktoober 2017 Parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents (SECG). Loe lähemalt siit.
26.–28. november 2017 Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu LVIII istung (COSAC). Loe lähemalt siit.
28.–29. jaanuar 2018 Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride istung. Loe lähemalt siit.
22.–24. aprill 2018 Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverents. Loe lähemalt siit.