Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarne mõõde

Aastal 2017 on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Eesistuja peamine ülesanne on Euroopa Liidu seadusloome suunamine ja institutsiooni enda poliitika kujundamine nõukogu otsustustasandite kaudu.

Euroopa Liidu eesistumine 2017, Parlamendi dimensioonNõukogu tööd juhivad kokkulepitud graafiku alusel kuuekuuliste perioodide kaupa kõik liikmesriigid. Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus algab 1. juulil 2017. Eesti võtab eesistuja rolli üle Maltalt ja annab edasi Bulgaariale. Bulgaaria on eesistujamaa 2018. aasta I poolaastal ja Austria sama aasta II poolaastal. Eesti, Bulgaaria ja Austria moodustavad ka eesistujariikide trio.

Eesistumisperioodil on suur vastutus kanda Vabariigi Valitsusel, kes juhib eesistumise ajal nõukogu tööd: juhatab koosolekuid, korraldab kohtumisi, pakub ja vahendab kompromisse, sõlmib kokkuleppeid jm.

Riigikogul on samuti oluline roll kanda. Riigikogu panustab eesistumise protsessi ennekõike parlamentaarsete üritustega, kaasates nii liikmesriikide parlamente kui ka Euroopa Parlamenti, et toetada valitsuse läbirääkimistulemuse saavutamist nõukogus.

Kõik konverentsid on avalikud ja neid saab jälgida otseülekandena veebilehe vahendusel.

Parlamentaarsed konverentsid

9.–10. juuli 2017 Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istung (COSAC). Loe lähemalt siit.
7.–9. september 2017 Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents (CFSP/CSDP). Loe lähemalt siit.
21.–22. september 2017 Parlamentidevaheline majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal. Loe lähemalt siit.
30.–31. oktoober 2017 Parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents (SECG). Loe lähemalt siit.
26.–28. november 2017 Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu LVIII istung (COSAC). Loe lähemalt siit.
28.–29. jaanuar 2018 Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride istung. Loe lähemalt siit.
22.–24. aprill 2018 Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverents. Loe lähemalt siit.