toimunud

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolek

#parleu2017EE #europol

Raivo Aeg ja Kalle Laanet
Raivo Aeg ja Kalle Laanet

Europol on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet, mille eesmärk on toetada õiguskaitseasutuste koostööd Euroopa Liidus. Liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament loovad selleks spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühma.

Iga liikmesriigi parlament esitab töörühma kuni neli ja Euroopa Parlament kuni 16 liiget. Võimaluse korral kuuluvad liikmed töörühma kogu oma parlamendi mandaadi aja jooksul. Kohtumised toimuvad kaks korda aastas: ühel korral tullakse kokku Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigis (I poolaastal) ja teisel korral Euroopa Parlamendis (II poolaastal). Kokkusaamisi juhivad kahasse Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi parlamendi ja Euroopa Parlamendi esindaja.

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm kohtub esimest korda 2017. aasta teisel poolel  Brüsselis. Seega toimub esimene kokkusaamine Eesti eesistumise ajal ja selle korraldab Riigikogu koostöös Euroopa Parlamendiga.   

Loodav ühiskontrolli töörühm:

 • teostab poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle (sh füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabadustega seotud ülesannete täitmine);
 • käsitleb oma kohtumistel Europoli tegevusega seotud eelarve aspekte, Europoli ülesehitust ning võimalike uute üksuste ja erikeskuste loomist;
 • arutab vähemalt kord aastas Europoli tegevusega seotud üldisi küsimusi (füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste, eriti isikuandmete kaitse);
 • võib koostada pärast poliitilise järelevalve teostamist kokkuvõtte Europoli tegevusest ning esitab järeldused ka Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele.

Peale selle konsulteeritakse töörühmaga Europoli mitmeaastase programmi teemal, mille võtab vastu Europoli haldusnõukogu.

Videokokkuvõte Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisest

Ajakava

15.00–15.20

Kaasesimeeste avasõnad

 • Claude MORAES, Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees
 • Raivo AEG, õiguskomisjon, Eesti parlamendi parlamentaarse ühiskontrolli töörühma delegatsiooni esimees

15.20–16.00

Põhiettekanded

 • Mairead MCGUINNESS, Euroopa Parlamendi asepresident (videoläkitus)
 • Andres ANVELT, Eesti Vabariigi siseminister
 • Julian KING, Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik (videoläkitus)

16.00–17.30

Europoli määruse artikli 51 rakendamine

 • Sissejuhatav sõnavõtt Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRAlt, Euroopa Parlamendi Europoli määruse (määrus (EL) 2016/794) raportöörilt
 • Arvamuste vahetus Europoli haldusnõukogu esimehe Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA ja Euroopa andmekaitseinspektori Giovanni BUTTARELLIga

17.30–18.30

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kodukord: kaasesimehed tutvustavad eelnõu, millele järgneb arvamuste vahetus

19.00–20.00

Vastuvõtt

9.00–10.15

ELi poliitikatsükkel 2014–2017 ja 2018–2021

ELi prioriteedid võitluses organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastu: ettekandega esinevad sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee esimees Erkki KOORT ja Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi asedirektor Olivier ONIDI ning sellele järgneb arvamuste vahetus

10.15–11.00

Europoli mitmeaastane programm: Ettekandega esineb Europoli tegevdirektor Rob WAINWRIGHT ning sellele järgneb arvamuste vahetus

11.00–12.30

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kodukord: arvamuste vahetus ja kodukorra vastuvõtmine

Toimumiskoht

Euroopa Parlament, Brüssel

Fotod ja videod

Lingid

Kontaktid

Carina Rikart

Carina Rikart

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosoleku sisujuht / Õiguskomisjoni nõunik

+372 631 6455 carina.rikart@riigikogu.ee

Kristi Sõber

Kristi Sõber

Riigikogu esindaja Euroopa Parlamendi juures

+372 5322 9283 +324 9886 7320 kristi.sober@riigikogu.ee

Viimati muudetud 11.10.2017 10:11