toimunud

Parlamentide vaheline majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal

#parleu2017EE

Majanduskomisjonide esimeeste konverentsi teemaks on Euroopa transpordiühendused. Asudes Euroopa Liidu äärealal, vajab Eesti nüüdisaegseid ühendusi Euroopa keskustega. Seetõttu käsitletakse Tallinnas toimuval konverentsil lennuühenduse, raudteetranspordi, meretranspordi ja ka maanteeühenduse teemasid.

Konverents toimub Tallinnas 2017. aasta septembris ja selle korraldamise eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon.

Videokokkuvõte konverentsist

Vaadake esinejate kõnesid

Toimumiskoht

Riigikogu istungisaal, Lossi plats 1a, 15165

Tallinn

Kõnelejad

Violeta Bulc

Violeta Bulc

Euroopa transpordivolinik

Violeta Bulc on Euroopa Liidu transpordivolinik, kes nimetati ametisse 2014. aastal. Pr Bulc tõi sellesse ametisse kaasa kombinatsiooni asjatundlikkusest ja erialastest kogemustest. Volinikuna on pr Bulc juba muutnud prioriteediks transpordi digitaliseerimise ja uuendamise. Hinnatud teadlase, autori, süsteemiarhitekti ja ettevõtjana on pr Bulc oma kodumaal Sloveenias pälvinud suure tuntuse. Ettevõtluses on ta töötanud mitmel ametikohal telekommunikatsiooni alal, sealhulgas Telekom Slovenias ja Telemach’is. Samuti on ta olnud Vibacomi omanik ja tegevjuht ning tegelenud kestlike ja uuenduslike ärilahenduste väljatöötamisega. Vahetult enne Euroopa Komisjoni nimetamist oli ta Sloveenia asepeaminister, vastutades ministrina arengu, strateegiliste projektide ja sidususe eest.

Kadri Simson

Kadri Simson

Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister

Kadri Simson on 23. novembrist 2016 Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister. Ta on Eesti Keskerakonna liige. 2007–2016 oli Kadri Simson XI, XII ja XIII Riigikogu liige. 2009–2016 oli ta Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees ja 2007–2009 riigikaitsekomisjoni aseesimees. 2003–2007 oli Kadri Simson Eesti Keskerakonna peasekretär. 2003 töötas Kadri Simson NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistendina.

Karima Delli

Karima Delli

Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni esimees

Euroopa Parlamendi liige aastast 2009. Transpordi- ja turismikomisjoni TRAN esinaine. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise erikomisjoni (EMIS) aseesimees. 2007–2008 organisatsiooni Jeunes Verts (Noored Rohelised) liidusekretär. Nord’i departemangust valitud Senati liikme Marie-Christine Blandin’i assistent. Aastast 2005 Prantsusmaa rohelise erakonna Europe Écologie Les Verts liige.

Henrik Hololei

Henrik Hololei

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor

Henrik on hariduselt majandusteadlane ning tal on kraad Tallinna Tehnikaülikoolist ja Aarhusi ülikoolist Taanis. Aastail 1995 kuni 2004 töötas ta eri ametikohtadel Eesti Riigikantseleis. Ta vastutas peamiselt Eesti Euroopa Liiduga liitumisega seotud töö koordineerimise eest. 2001–2002 oli ta majandusminister. 2004 läks ta tööle Euroopa Komisjoni, kus oli asepresidendi Siim Kallase kabinetiülem aastani 2013, kui temast sai asepeasekretär. Oktoobrist 2015 on ta Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor. Abielus, üks tütar.

Pavel Telička

Pavel Telička

Euroopa Parlamendi asepresident, transpordi- ja turismikomisjoni liige, ELi lennundusstrateegia raportöör

Euroopa Parlamendi Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooni liige ja Euroopa Parlamendi asepresident Pavel Telička valiti Euroopa Parlamenti Tšehhi Vabariigist, kus ta oli kogu oma karjääri jooksul jõuliselt kaasa aidanud oma kodumaa ELiga lõimumisele.

Thomas Reynaert

Thomas Reynaert

Tegevdirektor, Airlines for Europe (A4E)

Thomas Reynaert on organisatsiooni Airlines for Europe (A4E), jaanuaris 2016 asutatud ja ELi suurimaid lennufirmasid ühendava liidu tegevdirektor. Enne A4E-sse tööle asumist juhtis ta korporatsiooni United Technologies (UTC) rahvusvaheliste operatsioonide (Euroopa) presidendina aastail 2008–2015 valitsustega suhtlemist Euroopa suunal.

Anrijs Matiss

Anrijs Matiss

Läti Vabariigi Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni liige

Anrijs Matiss on Läti poliitik, endine transpordiminister, endine Transpordiministeeriumi ja Majandusministeeriumi riigisekretär. Praegu Saeima 12. koosseisu liige “Ühtsuse” erakonna liikmena. Saeima 12. koosseisu liikmena töötab majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjonis ning kodakondsus-, rände- ja sotsiaalse sidususe komisjonis.

Maja Bakran Marcich

Maja Bakran Marcich

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori asetäitja

1996–2016 töötas Maja Horvaatia välis- ja Euroopa asjade ministeeriumis mitmel ametikohal. 1999–2011 vastutas ta Horvaatia ühinemisläbirääkimiste horisontaalse koordineerimise eest. Aastal 2011 oli tema ülesandeks Euroopa asjade riikliku koordineerimise süsteemi loomine ja juhtimine. 2015 sai temast välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi Euroopa asjade aseminister. 1. detsembrist 2018 on ta Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori asetäitja, kelle vastutusalaks on investeerimise ning uuendusliku ja kestliku transpordiga seotud tegevuse koordineerimine.

Sauli Eloranta

Sauli Eloranta

Innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht, Rolls-Royce Marine

Sauli Eloranta vastutab ettevõttes Rolls-Royce Marine innovatsiooni ja tehnoloogia eest. Tema töökoht on Turus Soomes. Sauli on One Sea Autonomous Maritime Ecosystemi esimees ning Waterborne Technology Platformi, DIMECC Oy ja Finnish Marine Industriesi juhatuse liige. Ta on seotud mitme autonoomia ja tehisintellekti abil merendusoperatsioonide digitaliseerimise algatusega. Sauli on kogu oma karjääri jooksul töötanud merenduses Soomes, Ühendriikides, Prantsusmaal ja Norras.

Nicolas Erb

Nicolas Erb

Alstom I Euroopa asjade direktor

Nicolas õppis Prantsusmaal politoloogiat ja lõpetas Euroopa Kolledži. 2001 asus ta tööle Euroopa Raudteetööstuse Liitu (UNIFE), kus oli kaastöötajaks ja juhiks ELi, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) ja Euroopa raudteeuuringute nõuandekogu (ERRAC) tehnoloogiaplatvormi rahastatud uuringutes. 2005 ühines ta Alstomiga ning töötas eri ametikohtadel strateegia, äritegevuse arendamise ja ühinemise & omandamise valdkonnas enne Euroopa asjade direktoriks saamist 2012. aastal.

Alan James

Alan James

Asepresident, üleilmse äritegevuse arendamine – reisijatesüsteemid (Hyperloop One)

Alan on esmane üleilmne kontaktisik linnade, piirkondade ja riikide jaoks, mis soovivad teha revolutsiooni transpordis ja majanduslikus konkurentsivõimes Hyperloop One võrgustike abil kiirusega 300 meetrit sekundis (1080 km/h). Ta juhib ettevõtte suhtlust ELiga ja nende liikmesriikide valitsustega, kuhu on tehtud ettepanek rajada Hyperloop One süsteemid. Alan on töötanud Ühendkuningriigi valitsuse välisasjade ja Rahvaste Ühenduse asjade ameti strateegilise nõunikuna ning tal on laialdane kogemus rahvusvaheliste mitmemiljardiliste taristuprojektide strateegiliste, majanduslike ja kaubanduslike aspektide arendamisel.

Tea Danilov

Tea Danilov

Arenguseire Keskuse juhataja

Tea on tegelenud Arenguseire Keskuse käivitamisega Eesti parlamendi juures alates käesoleva aasta jaanuarist. Varem oli ta Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor. Tema vastutusalasse kuulus suur hulk erinevaid riiklikke programme innovatsiooni ja ekspordi toetamiseks Eesti ettevõtetes. Aastatel 2000-2015 oli ta mitmesugustel ametikohtadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Aastatel 2007-2012 töötas ta majandusarengu osakonna juhatajana, vastutades innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitikate kujundamise eest.

Fotod ja videod

Kontaktid

Kaido Rosin

Kaido Rosin

Majanduskomisjonide esimeeste konverentsi sisujuht / Majanduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6433 kaido.rosin@riigikogu.ee

Siiri Sillajõe

Siiri Sillajõe

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator

+372 631 6505 siiri.sillajoe@riigikogu.ee

Margit Muul

Margit Muul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaatori abi

+372 631 6502 margit.muul@riigikogu.ee

Viimati muudetud 09.10.2017 16:06