toimunud

Parlamentide vaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents (CFSP/CSDP)

#parleu2017EE #CFSP #CSDP

Tegemist on ühise liikmesriikide parlamentide välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud komisjonide konverentsiga. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (Common Foreign and Security Policy – CFSP) ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (Common Security and Defence Policy – CSDP) eesmärgiks on julgeoleku tugevdamine, rahu säilitamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja demokraatia edendamine.

Konverentsist on kutsutud osa võtma igast liikmesriigist kuni kuueliikmeline delegatsioon, Euroopa Parlamendist kuni kuusteist liiget ning vaatlejatena Euroopa Liidu kandidaatriikide ja Euroopa Liitu mittekuuluvate NATO liikmesriikide kuni neljaliikmeline delegatsioon.

Kutse osaleda konverentsil saadetakse alati Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale. Sellel ametikohal on aastatel 2014–2019 Federica Mogherini.

Konverents toimub Tallinnas 2017. aasta septembris ning selle korraldamise eest vastutavad Riigikogu riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon.

Videokokkuvõte CFSP/CSDP konverentsi teisest päevast:

Videokokkuvõte CFSP/CSDP konverentsi esimesest päevast:

Vaadake esinejate kõnesid:

Toimumiskoht

Hilton Tallinn, Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147

Tallinn

Kõnelejad

Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid

Eesti Vabariigi president

2016 valiti Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi presidendiks. Enne seda oli ta 2004–2016 Euroopa Kontrollikoja liige. 2004–2004 oli Kersti Kaljulaid riigile kuuluva energeetikaettevõtte Eesti Energia Iru elektrijaama finantsjuht ja direktor. 1999–2002 oli Kersti Kaljulaid peaminister Mart Laari majandusnõunik. 2001–2004 kuulus Kersti Kaljulaid Eesti Geenivaramu nõukogusse. Lisaks sellele oli ta 2009–2011 Tartu Ülikooli kuratooriumi liige ja 2012–2016 Tartu Ülikooli nõukogu esimees.

Eiki Nestor

Eiki Nestor

Riigikogu esimees

Eesti parlamendi Riigikogu esimehena esindab Eiki Nestor parlamenti ja korraldab selle tööd. Ta on kõige kauem ametis olnud Riigikogu liige Eesti Vabariigi ajaloos. Kaks korda on ta olnud minister – 1994. aastal oli ta regionaalminister ja 1999. aastal sotsiaalminister. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda ning on olnud Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees.

Marko Mihkelson

Marko Mihkelson

Riigikogu väliskomisjoni esimees

Marko Mihkelson on Riigikogu väliskomisjon esimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. Ta on olnud ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees. Sellest aastast on ta NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht ja NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilise kaitse- ja julgeolekualase koostöö alamkomitee esimees.

Hannes Hanso

Hannes Hanso

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

2016. aastast on Hannes Hanso Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees. Varem on ta olnud Riigikogu väliskomisjoni esimees ja Eesti Vabariigi kaitseminister. Enne Riigikogu liikmeks valimist töötas ta Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses, Euroopa Liidu esinduses Hiinas ja Mongoolias, kaitseministeeriumis ja rahandusministri nõunikuna.

David McAllister

David McAllister

Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees

David McAllister on Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees ning kuulub Euroopa Parlamendi delegatsiooni Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks ja delegatsiooni NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks. 2015. aastast on ta Euroopa Rahvapartei aseesimees Enne Euroopa Parlamendi liikmeks valimist töötas David McAllister mitmel ametikohal Saksamaa poliitikas, sealhulgas oli ta Alam-Saksi liidumaa peaminister.

Alexander Stubb

Alexander Stubb

Euroopa Investeerimispanga asepresident, endine Soome peaminister

Alexander Stubb on Euroopa Investeerimispanga asepresident. Ta on olnud Soome peaminister, rahandusminister, välisminister ning väliskaubanduse ja Euroopa asjade minister. Ta on tegutsenud akadeemilisel alal ja avalikus teenistuses, tegeledes peamiselt Euroopa Liidu asjadega. 2004–2008 oli ta Euroopa Parlamendi liige, 2008–2016 minister, 2011–2017 Eduskunna liige ja 2014–2016 Rahvusliku Koonderakonna esimees.

Ed Royce

Ed Royce

Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja välisasjade komisjoni esimees

Ed Royce on Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja liige. Praegu on käimas tema 13. ametiaeg Kongressi liikmena ja ta esindab Lõuna-California 39. valimisringkonda. 2013. aastast on ta Esindajatekoja välisasjade komisjoni esimees. Lisaks on Royce olnud terrorismi, tuumarelva leviku tõkestamise ja kaubanduse allkomisjoni esimees, Aafrika allkomisjoni esimees ning Aasia ja Vaikse ookeani maade allkomisjoni liige.

Robert Nurick

Robert Nurick

Mõttekoja Atlantic Council Brent Scowcrofti Rahvusvahelise Julgeoleku Keskuse mittekoosseisuline vanemteadur

Robert Nurick Washingtoni mõttekoja Atlantic Council vanemteadur. 2014 oli ta Soome Välispoliitika Instituudi külalisvanemteadur. Varem on ta olnud James Martini Tuumarelva Leviku Tõkestamise Alaste Uuringute Keskuse vanemteadur, Carnegie Moskva Keskuse direktor, RAND Corporationi vanempolitoloog ning Londoni Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi asedirektor ja direktor.

Wouter Coussens

Wouter Coussens

Euroopa Ülemkogu eesistuja nõunik

Wouter Coussens on Euroopa Ülemkogu eesistuja Tuski kabineti nõunik, kes tegeleb majanduse ja välispoliitika küsimustega (USA ja Kanada). Enne eelmisel aastal eesistuja nõunikuna tööle asumist oli ta 2013–2016 Euroopa Keskpanga Brüsseli esinduse juht. Varem töötas ta EKP peamajas Frankfurdis ja EKP Washingtoni esinduses.

Federica Mogherini

Federica Mogherini

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident

2014. aastast on Federica Mogherini olnud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident. Enne seda on ta olnud Itaalia välis- ja rahvusvahelise koostöö minister, NATO Parlamentaarse Assamblee Itaalia delegatsiooni juht, Itaalia parlamendi liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige.

Sven Mikser

Sven Mikser

Eesti Vabariigi välisminister

Sven Mikser on novembrist 2016 Eesti Vabariigi välisminister. Tema eelmised ametikohad on olnud Riigikogu väliskomisjoni esimees, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Eesti Vabariigi kaitseminister, Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee asepresident.

Vladimir Kara-Murza

Vladimir Kara-Murza

Liikumise Avatud Venemaa aseesimees

Vladimir Kara-Murza on Venemaa demokraatliku liikumise Avatud Venemaa aseesimees. Ta oli opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi pikaajaline kolleeg ja nõunik ning juhib Nemtsovi Fondi. Ta on Rahvavabaduse Partei endine asejuht ja kandideeris Vene Riigiduumasse. Kara-Murza kirjutab regulaarselt kommentaare Washington Postile, Wall Street Journalile ja muudele perioodikaväljaannetele.

Vladimir Juškin

Vladimir Juškin

Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor

Vladimir Juškin on üks tunnustatumaid Venemaa asjatundjaid Eestis. Ta on peamiselt spetsialiseerunud Venemaa poliitika, julgeoleku ja sõjalistele küsimustele. 1999. aastast on ta olnud Balti Venemaa Uurimise Keskuse asutajaid ja direktor. Ta on olnud ka Eesti peaministri nõunik.

Jüri Luik

Jüri Luik

Eesti Vabariigi kaitseminister

Jüri Luik on Eesti Vabariigi kaitseminister. Enne sellele ametikohale asumist 12. juunil 2017 töötas ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorina. Praegu on ta kolmandat korda kaitseminister (1993–1994 ja 1999–2002). Lisaks sellele on ta töötanud välisministrina (1994–1995) ning suursaadikuna Moskvas, NATO juures ja Washingtonis. Jüri Luik on tunnustatud kaitse- ja julgeolekupoliitika asjatundja.

Tacan Ildem

Tacan Ildem

NATO peasekretäri asetäitja avaliku diplomaatia alal

Suursaadik Tacan Ildem juhib NATO avaliku diplomaatia osakonda, mis tegeleb usalduse tekitamisega alliansi vastu maailma avalikkuse seas, et koguda mõistmist ja toetust NATO poliitikale ja operatsioonidele. Lisaks sellele juhatab ta NATO strateegilise kommunikatsiooni alase tegevuse koordineerimist. Türgi diplomaadina on ta töötanud kahepoolsetel ja kolmepoolsetel ametikohtadel, sealhulgas suursaadikuna Madalmaades ja alalise esindajana NATO ja OSCE juures.

Carl Bildt

Carl Bildt

Euroopa Välissuhete Nõukogu kaasjuht

Carl Bildt on olnud Rootsi peaminister ja välisminister Tema peaministriks oleku ajal pidas tema valitsus ühinemisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja kirjutas alla ühinemislepingule. Rootsi välisministrina oli ta üks ELi idapartnerluse algatajaid. Samuti on ta täitnud rahvusvahelisi ülesandeid ELis ja ÜROs. Ta oli Bosnia kodusõja lõpetanud Daytoni rahukonverentsi kaasesimees ja esimene kõrge esindaja Bosnias ja Hertsegoviinas.

Giles Portman

Giles Portman

Euroopa välisteenistuse East StratCom rakkerühma juht

Giles Portman on septembrist 2015 olnud idapartnerluse riikide suunalise strateegilise kommunikatsiooniga tegeleva rakkerühma ehk East StratCom rakkerühma juht. Enne seda tegeles ta 12 aastat ELi-Türgi suhetega, muu hulgas ELi laienemise töörühma juhina, Briti Ankara saatkonna diplomaatilise esinduse asejuhatajana ja ELi kõrge esindaja nõunikuna. Ta on olnud ka endise ÜK Euroopa asjade ministri kommunikatsiooninõunik ja kõnedekirjutaja.

Taimar Peterkop

Taimar Peterkop

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Taimar Peterkop on Riigi Infosüsteemi Amet peadirektor. Ta vastutab Eesti riikliku küberjulgeoleku koordineerimise ja Eesti e-riigi platvormi arendamise eest. Riigi Infosüsteemi Amet vastutab riigi küberjulgeoleku koordineerimise ning avalike IT lahenduste arendamise, sealhulgas Eesti e-valitsuse taristu ja IT-ga seotud avalike vahendite haldamise eest.

Fotod ja videod

Lingid

Kontaktid

Birgit Keerd-Leppik

Birgit Keerd-Leppik

Välis- ja julgeolekupoliitika konverentsi (CFSP/CSDP) sisujuht / Väliskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6461 birgit.keerd-leppik@riigikogu.ee

Siiri Sillajõe

Siiri Sillajõe

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator

+372 631 6505 siiri.sillajoe@riigikogu.ee

Margit Muul

Margit Muul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaatori abi

+372 631 6502 margit.muul@riigikogu.ee

Viimati muudetud 22.09.2017 11:52