toimunud

Parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents (SECG)

#parleu2017EE

Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents (The Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union – SECG) on liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vaheline arutelu- ja koostööraamistik rahandus-, eelarve- ja majandusküsimustes.

Konverents kutsuti ellu 2013. aastal jõustunud majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (nn fiskaalkokkuleppe) artikli 13 alusel. Konverents asendab senist Euroopa Liidu eesistujariigi parlamendi korraldatud rahandus- ja eelarvekomisjonide esimeeste kohtumise formaati.

Fiskaalkokkulepe on rahvusvaheline leping, mis ei ole formaalselt veel Euroopa Liidu õiguse osa. Selle tuum on Euroopa Liidu nõuetest karmima valitsussektori eelarve tasakaalu nõude sätestamine riigisisestes aktides. Näiteks Eestis sätestati nn struktuurse tasakaalu reegel konstitutsioonilise riigieelarve seadusega.

Konverentsil arutletakse fiskaalkokkuleppe sätete rakendamise ja parimate tavade üle, et tugevdada koostööd parlamentide vahel ning aidata tagada Euroopa Liidu riikide majanduse juhtimise ja eelarvepoliitika demokraatlikku aruandlust.

Konverents toimub kaks korda aastas. Aasta esimeses pooles korraldab konverentsi Euroopa Parlament koostöös eesistujariigi parlamendiga Brüsselis ja aasta teises pooles toimub konverents eesistujariigis. Konverentsi kodukord määrab töökeelteks inglise ja prantsuse keele.

2017. aasta oktoobris toimub konverents Tallinnas ja selle korraldamise eest vastutab Riigikogu rahanduskomisjon.

Vaata videokokkuvõtet SECG konverentsi teisest päevast:

Vaata videokokkuvõtet konverentsi esimesest päevast:

Vaata esinejate kõnesid:

Toimumiskoht

Kultuurikatel, Põhja pst 27a, 10415

Tallinn

Kõnelejad

Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

Euro ja sotsiaaldialoogi ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident

Valdis Dombrovskis on Euroopa Komisjoni asepresident, kes vastutab euro ja sotsiaaldialoogi ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest. Varem on ta teeninud kolm järjestikust ametiaega Läti Vabariigi peaministrina, olles kõige kauem ametis olnud valitud valitsusjuht Läti ajaloos, kes juhtis maad tormilistel majanduskriisi aastatel ja valmistas riiki ette euro kasutuselevõtuks.

Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimees

Roberto Gualtieri on olnud Euroopa Parlamendi liige 2009. aastast. Euroopa Parlamendi liikmena kuulus ta 2011 fiskaalkokkuleppe sõlmimise läbirääkimismeeskonda, aga 2012 määrati ta Van Rompuy moodustatud tõelise majandus- ja rahaliidu loomise töörühmas ettevalmistavaks läbirääkijaks. Juulis 2014 valiti hr Gualtieri Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimeheks ning praegu on ta üks kolmest Euroopa Parlamendi esindajast Brexiti läbirääkimistel ja Brexiti juhtrühma liige.

Jürgen Ligi

Jürgen Ligi

Riigikogu rahanduskomisjoni liige, endine Eesti Vabariigi rahandusminister

Jürgen Ligi on Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja reformierakonna fraktsiooni esimees. 2005–2007 oli ta kaitseministri ametikohal, 2009–2014 rahandusminister, 2015–2016 haridus- ja teadusminister ja 2016 välisminister. 1995. aastast on teda kuuel korral Riigikogusse valitud ning ta on olnud Riigikogu rahanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees.

Ardo Hansson

Ardo Hansson

Eesti Panga president (Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige)

Ardo Hansson on Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige. Enne juunis 2012 oma praegusele ametikohale asumist töötas hr Hansson Maailmapangas, kus ta oli 2008. aastast majanduspoliitika osakonna juhataja Hiinas. Maailmapangas oli ta alates 1998. aastast ja töötas enne Hiinasse minekut mitmes Ida-Euroopa ja Lääne-Balkani riigis. 1991–1997 oli ta juhtivatel ametikohal Eesti Vabariigis, sealhulgas Eesti Vabariigi peaministri majandusnõunik 1992–1995 ja 1997 ning välisministri nõunik 1991–1992. Hr Hansson oli rahareformikomitee liige ja 1993–1998 Eesti Panga nõukogu liige. 1990ndatel oli ta Mongoolia, Poola, Sloveenia ja Ukraina valitsuse lühiajaline majandusnõunik. Hr Hansson sündis 1958 Chicagos. 1980 lõpetas ta kiitusega Briti Columbia ülikooli (Kanadas) ja 1987 sai Harvardi ülikoolist doktorikraadi (Ph.D.) majanduses. Pärast õpingute lõpetamist on ta olnud õppejõud ja teinud teadustööd mitmes tunnustatud Kanada, Soome ja Rootsi ülikoolis ning avaldanud arvukalt artikleid majanduspoliitikast.

Mari Kiviniemi

Mari Kiviniemi

OECD asepeasekretär

Mari Kiviniemi on augustist 2014 OECD asepeasekretäri asetäitja. Tema haldusalasse kuuluvad strateegiline järelevalve OECD töö üle tõhusa ja tulemusliku riigijuhtimise, territoriaalse arengu, kaubanduse ja põllumajanduse, statistika, parema elu algatuse edendamise ning ettevõtluse, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, kohaliku arengu ja turismi valdkonnas. 2010–2011 oli ta Soome peaminister. Enne seda oli ta peaministri erinõunik majanduspoliitika alal, väliskaubandus- ja arenguminister, Euroopa asjade minister ning avaliku halduse ja kohaliku omavalitsuse minister.

Dmitri Jegorov

Dmitri Jegorov

Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

Dmitri Jegorov töötab 2014. aastast Eesti rahandusministeeriumis maksu- ja tollipoliitika asekantslerina. Ta korraldab maksupoliitika osakonna ning tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna tööd. Samuti vastutab ta ELi nõukogu eesistumise maksu- ja tolliprogrammi eest. Enne ministeeriumisse minekut töötas Dmitri ligi 10 aastat Maksu- ja Tolliametis. Seal teenis ta mitmel ametikohal, alates otseste maksude talituse juhatajast kuni peadirektori asetäitjani põhiprotsesside alal, tegeledes küsimustega, mis ulatuvad teenindusest kriminaaluurimiseni nii maksude kui tolli valdkonnas. Enne avaliku teenistusse asumist töötas Dmitri KPMG ärirahanduse konsultandina. Dmitri on Tartu Ülikoolist saanud magistrikraadi majanduse alal. Lisaks on ta alustanud doktoriõpinguid Norra Kõrgemas Kommertskoolis Bergenis, keskendudes maksumaksjate hoiakutele seoses sihtotstarbeliste maksudega.

Maria Teresa Fábregas

Maria Teresa Fábregas

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi kaudse maksustamise ja maksuhalduse direktoraadi direktor

Pr Maria Teresa Fábregas on märtsist 2017 maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi (DG TAXUD) kaudse maksustamise ja maksuhalduse direktoraadi direktor. Enne seda töötas ta eri ametikohtadel ettevõtluse peadirektoraadis, tegeledes tööstuskaupade siseturu ja parema regulatsioonipoliitikaga, kaubanduse peadirektoraadis, tegeledes kaubanduse tehniliste tõketega kahepoolsetel ja mitmepoolsetel läbirääkimistel (nt WTO, vabakaubanduslepingute, vastastikuse tunnustamise teemal), siseturu ja teenuste peadirektoraadis, kus ta tegeles teenustevaldkonna siseturuga ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadis väärtpaberiturgude üksuse ja hiljem rahaturgude taristu üksuse juhina. Tal on kraad õigusteaduses, majanduses ja rahvusvahelistes suhetes. Maria Teresa asus Euroopa Komisjoni tööle 1997. aastal.

Philippe Dallier

Philippe Dallier

Prantsusmaa Senati aseesimees

Philippe Dallier on Prantsusmaa Senati aseesimees ja rahanduskomisjoni liige. Ta on ka Suur-Pariisi metropoli nõukogu liige. Ta valiti Senatisse 2004 ja andis märkimisväärse panuse Senati digimajanduse maksustamise töörühma tegevusse. Ta on vabariiklaste partei liige ning olnud 1995. aastast kuni 2017. aasta oktoobrini Pavillons-sous-Bois linnaosa (Seine-Saint-Denis’ departemang) linnapea.

Günther H. Oettinger

Günther H. Oettinger

Euroopa Komisjoni eelarve ja inimressursside volinik

Günther H. Oettinger on jaanuarist 2017 Euroopa Komisjoni eelarve ja inimressursside volinik. Novembrist 2014 kuni detsembrini 2016 oli ta Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik, enne seda veebruarist 2010 kuni oktoobrini 2014 Euroopa Komisjoni energeetikavolinik, ja 2014 Euroopa Komisjoni asepresident. 2005–2010 oli ta Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa peaminister, ja 1984. aastast on ta liidumaa parlamendi Landtagi liige. Jaanuarist 1991 aprillini 2005 oli ta Landtagis Kristlik-Demokraatliku Liidu fraktsiooni esimees. Günther H. Oettinger on hariduselt jurist. Poliitikas hakkas ta aktiivselt osalema juba noorena. Ta on Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu üleriigilise täitevkomitee ja juhtkomitee liige.

Isabelle Thomas

Isabelle Thomas

Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni liige, ELi rahandust ja järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva aruteludokumendi kaasraportöör

Isabelle Thomas on Euroopa Parlamendi liige 2012. aastast ja esindab Prantsusmaa lääneosa. Selle koosseisu ametiajaks valisid sotsiaaldemokraadid ja demokraadid ta oma fraktsiooni aseesimeheks, kes tegeleb eelarveküsimuste, ühtekuuluvuspoliitika, põllumajanduse ja kalandusega. Eelarvekomisjoni mitmeaastase finantsraamistiku alalise raportöörina osaleb ta finantsläbirääkimistel ELi tuleviku üle ja on võtnud endale südameasjaks ambitsioonika eelarve. Ta on ka kalanduskomisjoni liige.

Märt Kivine

Märt Kivine

Valitsuse eriesindaja Euroopa Liidu 2018. aasta eelarveläbirääkimistel, Eesti Vabariigi rahandusministeerium

1999 asus ta tööle Eesti välisministeeriumi välisministri nõunikuna ja ELiga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni liikmena. 2001–2003 töötas ta Riigikantselei eurointegratsiooni büroo (Euroopa Liidu sekretariaadi) juhataja ja juhataja asetäitjana, nõustades peaministrit ja valitsust ELi õigustiku liitumiseelse vastuvõtmise asjus.
Pärast töötamist Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolörina ja lühikest aega ka Eesti Päevalehe uudistetoimetuse juhatajana siirdus Kivine 2006 rahandusministeeriumi. Tema ülesannete hulka kuulus Eesti esindamine Euroopa majandus- ja rahanduskomitees ning suhete haldamine avaliku ja erasektori partneritega, sealhulgas IMFi ja kommertspankadega finantskriiside ajal. Ta kuulus Rootsi juhitud ajutisse töörühma, mis nõustas Lätit seoses struktuurireformide meetmete ning fiskaalpoliitika ja rahandusturgude stabiliseerimisega. 2011osales ta Eesti euroalaga liitumist kavandavas ja juhtivas meeskonnas. 2010. Aastast on Kivine töötanud Maailmapangas, alguses tegevdirektori nõunikuna ja hiljem peaökonomisti büroo eksperdina. Kivine jälgis Maailmapanga erasektori haru Rahvusvahelise Rahanduskorporatsiooni (IFC) strateegiat ja projekte. Panga uurimisüksuses töötades juhtis ta digimajandust, riigijuhtimist ja haridust käsitlevate maailma arenguaruannete koostamist ja rahastamist.

Fotod ja videod

Lingid

Kontaktid

Andres Ando

Andres Ando

Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) sisujuht / Rahanduskomisjoni nõunik

+372 631 6423 andres.ando@riigikogu.ee

Siiri Sillajõe

Siiri Sillajõe

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator

+372 631 6505 siiri.sillajoe@riigikogu.ee

Margit Muul

Margit Muul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaatori abi

+372 631 6502 margit.muul@riigikogu.ee

Viimati muudetud 09.11.2017 16:28