toimunud

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu LVIII istung (COSAC)

#parleu2017EE #cosac

COSAC-i täiskogu istungil kohtuvad liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide delegatsioonid. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) ehk COSAC-i täiskogu korraline istung toimub kaks korda aastas, üks kord igal eesistumisperioodil.

Kohtumistel esindab iga liikmesriigi parlamenti kuni kuus liiget. Euroopa Parlamendist osaleb täiskogu istungil kuni kuus parlamendisaadikut. Kõigist kandidaatriikidest kuni kolm parlamendisaadikut. Uksed on avatud ka Norra, Šveitsi ja Gruusia saadikutele.

Kohtumistel arutatakse Euroopa Liidu aktuaalseid teemasid. Eesti eesistumisperioodil käsitletakse digitaalse ühisturu arengut ja rahvusparlamentide rolli. Peaminister annab ülevaate Eesti eesistumise hetkeseisust. Teisi arutlusele tulevaid teemasid veel täpsustatakse.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) on Eesti eesistumise ajal ka COSAC-i eesistuja. Täiskogu istungit juhatab ELAK-i esimees ja tema äraolekul aseesimees.

Konverents toimub Tallinnas 2017. aasta novembris ja selle korraldamise eest vastutab Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK).

Videokokkuvõte COSAC-i täiskogu LVIII istungi teisest päevast:

Videokokkuvõte COSAC-i täiskogu LVIII istungi esimesest päevast:

Toimumiskoht

Saku Suurhall, Paldiski mnt 104B, 13522

Tallinn

Kõnelejad

Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid

Eesti Vabariigi president

2016 valiti Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi presidendiks. Enne seda oli ta 2004–2016 Euroopa Kontrollikoja liige. 2004–2004 oli Kersti Kaljulaid riigile kuuluva energeetikaettevõtte Eesti Energia Iru elektrijaama finantsjuht ja direktor. 1999–2002 oli Kersti Kaljulaid peaminister Mart Laari majandusnõunik. 2001–2004 kuulus Kersti Kaljulaid Eesti Geenivaramu nõukogusse. Lisaks sellele oli ta 2009–2011 Tartu Ülikooli kuratooriumi liige ja 2012–2016 Tartu Ülikooli nõukogu esimees.

Eiki Nestor

Eiki Nestor

Riigikogu esimees

Eesti parlamendi Riigikogu esimehena esindab Eiki Nestor parlamenti ja korraldab selle tööd. Ta on kõige kauem ametis olnud Riigikogu liige Eesti Vabariigi ajaloos. Kaks korda on ta olnud minister – 1994. aastal oli ta regionaalminister ja 1999. aastal sotsiaalminister. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda ning on olnud Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees.

Michel Barnier

Michel Barnier

Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbirääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühma pealäbirääkija

Michel Barnier on Brexiti pealäbirääkija. Ta on olnud ministriks mitmes Prantsusmaa valitsuses – välisminister 1993–1995, Euroopa asjade minister 1995–1997 ja välisminister 2004–2005. 1999–2004 oli ta Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika ja institutsionaalsete reformide eest vastutav volinik. 2007 oli ta põllumajandus- ja kalandusminister. Juunis 2009 määrati ta Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste volinikuks. Märtsist 2015 oli Barnier Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri erinõunik julgeoleku- ja kaitseküsimustes.

Danuta Maria Hübner

Danuta Maria Hübner

Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees

Danuta Hübner, Poola esimene Euroopa Komisjoni volinik, on üks oma kodumaa silmapaistvamaid majandusteadlasi ja poliitikategijaid ning ta on etendanud olulist rolli ELi laienemises. Juulist 2009 on pr Hübner Euroopa Parlamendi liige. Praegu on ta põhiseaduskomisjoni esimees ning kuulub ka majandus- ja rahanduskomisjoni ja Ameerika Ühendriikidega suhtlemise delegatsiooni. Samuti kuulub ta Euroopa Parlamendi Brexiti juhtrühma. 2004 usaldati professor Hübnerile Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ja seejärel regionaalpoliitika voliniku portfell. Enne seda täitis ta Poola valitsuses Euroopa asjade ministri, Euroopa integratsiooni komisjoni büroo juhi ja Poola välisministeeriumi kantsleri, tööstuse ja kaubanduse aseministri ning Poola Vabariigi presidendi kantselei ülema ülesandeid.

Katrin Auel

Katrin Auel

Dotsent, Euroopa integratsiooni uurimisrühma juht, Viini fundamentaaluuringute instituut

Dr Katrin Auel on politoloogia dotsent ja Euroopa integratsiooniga tegeleva uurimisrühma juht Viini fundamentaaluuringute instituudis (Institut für Höhere Studien). Tema uurimistöö keskendub euroopastumisele, mitmetasandilisele valitsemisele ja eelkõige õigusloomeuuringutele, pühendades eriti tähelepanu riikide parlamentide rollile ELis. Ta on avaldanud arvukalt töid nendel teemadel, keskendudes viimasel ajal parlamentide suhtlemisele kodanikega ja parlamentide ELi asjadesse kaasatuse kajastamisele meedias.

Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt

Madalmaade parlamendi alamkoja Euroopa asjade komisjoni liige

Pieter Omtzigt on Madalmaade poliitik. 2003. aastast on ta Madalmaade parlamendi alamkoja liige, esindades kristlik-demokraatlikku erakonda (Euroopa Rahvapartei liige). Ta valiti tagasi 2017. Tema tegevus parlamendis on peamiselt keskendunud pensionitele, maksudele, rändepoliitikale, välis- ja Euroopa asjadele. Lisaks on ta Madalmaade parlamendi Euroopa Nõukogu delegatsiooni liige. Enne parlamendiliikmeks saamist oli Omtzigt teaduslik töötaja Amsterdami ülikoolis ja Varese ülikoolis Itaalias. 2003. aastal sai ta Euroopa Ülikool-Instituudist Firenzes PhD kraadi majanduses väitekirja “Esseed kointegratsiooni analüüsist” (‘Essays in Cointegration Analysis’) eest.

Kristian Vigenin

Kristian Vigenin

Euroopa asjade ja Euroopa fondide järelevalve komisjoni esimees, Bulgaaria Rahvuskogu

Kristian Vigenin on Euroopa asjade ja Euroopa fondide järelevalve komisjoni esimees 44. Bulgaaria Vabariigi Rahvuskogus. Enne sellele ametikohale asumist mais 2017 on ta olnud 40. (2005–2007) ja 43. (2014–2017) Bulgaaria Vabariigi Rahvuskogu liige; välisminister (mai 2013 – august 2014); Euroopa Parlamendi liige (jaanuar 2007 – mai 2013). 2010–2013 oli ta Euronesti parlamentaarse assamblee kaaspresident. Parlamendiliikmena on ta tegusalt osalenud OSCE PA töös: veebruaris 2016 määrati ta OSCE PA eriesindajaks Lõuna-Kaukaasias ja juulis 2016 OSCE PA sotsiaaldemokraatide ja sotsialistide (SDSP) rühma asepresident ning lisaks sellele on ta valitud OSCE PA büroo liikmeks ja 1. komisjoni raportööriks.

Siim Sikkut

Siim Sikkut

Side ja riigi infosüsteemide asekantsler, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Siim Sikkut on Eesti valitsuse infojuht, kes koordineerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis asekantslerina IT ja telekommunikatsiooni valdkonda. Tema ülesandeks on panna paika strateegia ja poliitika ning käivitada ja suunata strateegilisi algatusi e-valitsuse ja digiühiskonna arendamiseks Eestis. Siim on üks Eesti murrangulise e-residentsuse programmi algatajaid.

Gunther Krichbaum

Gunther Krichbaum

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, Saksamaa Liidupäeva

Gunther Krichbaum on olnud Saksamaa Liidupäeva Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees 2007. aastast. Ta on ka eelarvekomisjoni asendusliige. Liidupäeva liige on ta 2002. aastast. Ta on Pariisi Robert Schumani Fondi halduskogu liige ja Euroopa Rahvapartei (EPP) juhatuse liige. Gunther Krichbaum õppis juurat Tübingenis, Lausanne’is, Genfis ja Heidelbergis. Enne Liidupäeva liikmeks saamist töötas ta vabakutselise majanduskonsultandina.

Jean Bizet

Jean Bizet

Prantsusmaa Senati Euroopa asjade komisjoni esimees

Jean Bizet on vabariiklaste erakonna (Les Républicains) liige, keda on juulist 1996 korduvalt senaatoriks (Manche’i departemangust) tagasi valitud. 2012. aasta veebruarist on ta olnud regionaalse planeerimise ja kestliku arengu komisjoni liige ning märtsist 2010 septembrini 2011 ja oktoobrist 2014 on ta olnud valitud Euroopa asjade komisjoni esimeheks.

Julian King

Julian King

Euroopa Komisjoni julgeolekuvolinik

Sir Julian King nimetati 19. septembril 2016 Euroopa Komisjoni julgeolekuvolinikuks. 1985 asus ta tööle Ühendkuningriigi välisasjade ja Rahvaste Ühenduse asjade ministeeriumis. Ta töötas mitmel ametikohal, sealhulgas oli ÜK suursaadik Prantsusmaal (2016), majandus- ja konsulaarküsimuste peadirektor (2014), Põhja-Iiri asjade ministeeriumi peadirektor Londonis ja Belfastis (2011), Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku kabinetiülem (2008), ÜK esindaja ELi poliitika- ja julgeolekukomitees (2004). Julian on lõpetanud Oxfordi ülikooli. 2014 sai ta Kuningliku Victoria ordeni rüütliristi, 2011 Kuningliku Victoria ordeni komandöriristi ja 2006 Püha Miikaeli ja Püha Jüri ordeni.

Simon Mordue

Simon Mordue

Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektori asetäitja rände alal

Detsembris 2016 sai Simon Mordue Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi DG HOME peadirektori asetäitjaks rände alal. Temale alluvad rände ja kaitse ning rände ja julgeolekufondidega tegelevad direktoraadid. Varem on ta töötanud Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadis strateegia ja Türgi direktoraadi direktorina, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Štefan Füle kabinetiülemana ja asepresident Verheugeni kabinetiülema asetäitjana, tegeledes muu hulgas parema õigusloome küsimustega.

Edward Zammit Lewis

Edward Zammit Lewis

Malta Esindajatekoja välis- ja Euroopa asjade komisjoni liige

Dr. Edward Zammit Lewis, elukutselt jurist, on Malta sotsiaaldemokraatliku partei liige. Märtsis 2013 valiti ta Malta parlamendi liikmeks ning oli aprillini 2014 konkurentsivõime ja majanduskasvu küsimuste parlamendisekretär. Seejärel oli ta 2017. aasta juunini turismiminister. Dr Zammit Lewis valiti juunis 2017 parlamenti tagasi ja nimetati välis- ja Euroopa asjade komisjoni esimeheks.

Anne-Mari Virolainen

Anne-Mari Virolainen

Soome parlamendi Suure komisjoni esimees

Anne-Mari Virolainen on olnud Soome parlamendi liige 2007. aastast. Ta on kuulunud mitmesse parlamendikomisjoni ja delegatsiooni, nagu põhiseaduskomisjon ning Põhjamaade Nõukogu, Euroopa Nõukogu ja IPU Soome delegatsioon. 2015 valiti ta ELi asjadega tegeleva Suure komisjoni esimeheks. Lisaks oma tegevusele parlamendis on pr Virolainen olnud vastutavatel ametikohtadel kohalikes omavalitsustes ja kodanikuühendustes, keskendudes tervishoiu, heaolu ja noorte küsimustele. Tal on magistrikraad majanduses ja ärijuhtimises ning ta on töötanud IT ja meedia valdkonnas.

Fotod ja videod

Kontaktid

Külli Kapper

Külli Kapper

COSAC-i esimeeste istungi ja COSAC-i täiskogu istungi sisujuht / Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

+372 631 6479 kylli.kapper@riigikogu.ee

Teele Taklaja

Teele Taklaja

Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik

+372 631 6499 teele.taklaja@riigikogu.ee

Siiri Sillajõe

Siiri Sillajõe

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator

+372 631 6505 siiri.sillajoe@riigikogu.ee

Margit Muul

Margit Muul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaatori abi

+372 631 6502 margit.muul@riigikogu.ee

Viimati muudetud 30.11.2017 11:06