Nestor ja Barnier peavad tähtsaks Euroopa Liidu riikide ühtsust Brexiti läbirääkimistel

  • 27.11.2017 15:46

Parlamentidevaheline konverents, Muu

#parleu2017

Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier
Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier

Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier kohtumisel Toompeal käsitleti läbirääkimiste hetkeseisu ja arenguväljavaateid.

Nestori sõnul toetab Eesti Barnieri ja tema meeskonna tegevust läbirääkimiste läbiviimisel. Ta avaldas lootust, et detsembris toimuvat Euroopa Ülemkogu saadab edu Brexiti küsimuses. „Eesti peamine eesmärk Ühendkuningriigi (UK) Euroopa Liidust lahkumiskõnelustel on hoida Euroopa Liitu kuuluvate riikide ühtsust ja säilitada edasised sõbralikud koostöösuhted UK ja Euroopa Liidu vahel,“ ütles Nestor.

Barnier andis ülevaate UK-ga seni peetud läbirääkimiste käigust, mille eesmärgiks on saada kõigepealt selgus sõlmküsimustes, mis on seotud Euroopa Liidu kodanike õiguste, Iiri piiri ja finantskohustustega. Kõnelustel soovitakse tõsist ja konstruktiivset arutelu, milleks aga on vaja UK selget positsiooni kõigis küsimustes.

Kohtumisel tõdeti, et veel enne Ülemkogu detsembris on vaja teha pingutusi läbirääkimiste edasiviimiseks kokkuleppe erinevates aspektides. Alles pärast seda saab hakata arutama vabakaubanduslepet, milles London näeb tulevaste suhete alust.

Kohtumisel osales Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Vaata: fotod kohtumiselt