Rahvusparlamentide peasekretärid arutasid Euroopa Liidu tuleviku

  • 29.01.2018 20:21

Parlamentidevaheline konverents, Muu

#parleu2017

Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride istung
Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride istung

Riigikogu saalis toimus täna Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide peasekretäride istung, kus räägiti Euroopa tulevikust ning digitaliseerimise võimalustest ja väljakutsetest. Ühiselt leiti, et Euroopa Liit peab nii sisemiste kui väliste väljakutsetega toimetulekuks olema senisest veelgi ühtsem, tugevam ja demokraatlikum ühendus.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles avasõnades, et saja-aastane Eesti jätkab Euroopa ühiste väärtuste austamist ja kaitsmist. Nestor kinnitas ka, et Eesti ei kaota riigina ja Euroopa Liidu liikmena oma nooruslikku ja uudishimulikku vaimu ja avatust. Nestor tõi välja, et digitaalsed lahendused ja e-teenused on muutunud Eesti elustiili oluliseks osaks ja rõhutas, et tehnoloogia aitab säästa aega ja ressursse ning võimaldab pidevat ja otsest suhtlemist kodanikega.

Konverentsi juhatanud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo sõnul aitab peasekretäride kohtumine ette valmistada aprillis Tallinnas toimuvat rahvusparlamentide spiikrite kohtumist, mille peamised teemad on Euroopa Liidu tulevik ja kaitsevõime.

Euroopa Parlamendi peasekretär Klaus Welle toonitas Euroopa Liidu tulevikust kõneldes, et Euroopa Liit peab toime tulema väljakutsega põhjast, lõunast, idast ning läänest, seistes samal ajal silmitsi ka väljakutsetega Euroopa Liidu sees. Welle sõnul soodustavad välised ohud populismi ja äärmusluse tõusu liikmesriikides. Ta toonitas liikmesriikide koostöö tähtsust ja välis-, sise- ja sotsiaalse julgeoleku tagamise vajalikkust nii ühenduse sees kui lähiümbruses.

Madalmaade senati peasekretär Geert-Jan Hamilton tõi oma ettekandes välja, et parlamentidevaheline koostöö on aidanud kaasa viimaste aastate mitmete kriiside poliitilisele ületamisele. Tema sõnul vajavad olulised otsused laialdast toetust Euroopa Parlamendis ja rahvusparlamentides.

Peasekretärid käsitlesid ka parlamentide e-teenuste arendamist ning sellega seotud võimalusi ja väljakutseid. Ettekandega esinenud Riigi Infosüsteemi Ameti juhtivanalüütik Kadri Kaska tõdes, et selles vallas on riikide praktika ja teadlikkus erinevad. Kaska sõnul on parlamentide töö digitaalseks muutmisel ja sellega koos turvalisuse tõstmisel abi omavahelisest koostööst.