Riigikogu fotode ja videote kasutustingimused

Eesti eesistumise parlamentaarsete ürituste fotod ja videod on mõeldud meedia esindajatele, delegaatidele ja kõigile ürituste kajastamisest huvitatutele tasuta kasutamiseks.

Riigikogu fotod asuvad aadressil parleu2017.ee/photos ja videod asuvad aadressil parleu2017.ee/videos.

Parleu2017.ee veebilehel ja Riigikogu sotsiaalmeedia kontodel säilitatavad teosed on kaitstud autoriõiguse seadusega.

Fotode ja videote kasutamisel soovitame viidata nii:
Pealkiri: COSAC-i esimeeste istung. Allikas: Riigikogu. Autor: Erik Peinar.

Kui ei ole mõistlik või võimalik esitada täispikkuses viidet, soovitame kasutada lühiviidet:
Foto/Video: Riigikogu.

Kui soovite meie fotosid või videosid kasutada, kuid ei ole kindel, kas kõik on kooskõlas Riigikogu fotode ja videote kasutustingimustega, siis kirjutage meile loa saamiseks e-posti aadressil info@riigikogu.ee. Lisainfo saamiseks helistage telefonil +372 631 6456.

Kui meie foto või video kasutaja avastab, et kolmandad isikud on rikkunud Riigikogu fotode ja videote kasutustingimusi, peab ta sellest Riigikogu Kantseleid teavitama e-posti aadressil info@riigikogu.ee või telefonil +372 631 6456.

Kasutustingimused

 • Fotode ja videote veebilehe kui andmebaasiga seotud õigused kuuluvad Riigikogu Kantseleile (edaspidi „kantselei“).
 • Fotode ja videote veebilehel säilitatavate teostega (edaspidi “teosed”) seotud varalised õigused kuuluvad kantseleile.
 • Kasutajal on õigus teoseid kasutada tasuta ning tähtajatult trükistes, veebilehtedel, esitlustes ja visuaalses kujunduses mitteärilistel eesmärkidel, eelkõige: 
  • Eesti eesistumise, sh parlamentaarsete ürituste kajastamisel; 
  • Riigikogu, Toompea lossi ja Riigikogu liikmete tutvustamisel;
  • info jagamisel Riigikogu töö ja Riigikogus toimuvate ürituste kohta.
 • Kui fotode ja videote veebilehel asuva teose mõne sisuelemendi detailvaates (kirjelduses või lisainfos) on toodud lisanduvad või täiendavad tingimused või piirangud teose kasutamise kohta, peab kasutaja sellest lähtuma. Lubatud ei ole:
  • teoste kasutamine ärilistel eesmärkidel;
  • teoste muutmine või töötlemine;
  • teoste edasijagamine, müümine, kasutusõiguse edasiandmine või fotode ja videote veebilehe sisu muul viisil kuritarvitamine.
 • Teoste kasutamisel tuleb märkida autori nimi ja allikana Riigikogu.
 • Kui kasutaja rikub fotode ja videote veebilehe kasutustingimusi, on kantseleil õigus keelata tal edaspidi Riigikogu fotosid ja videosid kasutada.