Konverentsi avamine ja COSAC-i täiskogu istungi I paneel „Euroopa Liidu tulevik“