Videokokkuvõte rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu LVIII istungi esimesest päevast