Videokokkuvõte rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu LVIII istungi teisest päevast